Løyper

Alle løyper er nå kontrollmålt og endelige løypekart lagt ut.

Ut fra erfaringer og tilbakemeldinger blir både løyper og organiseringen i/rundt Telenor Arena endret i 2016. Starten flyttes til utsiden av Telenor Arena, mens innkomst vil bli gjennom en annen port enn i 2015.

Det er også gjort store endringer i 3km og 10km løypene, mens 5km er nesten uforandret.


For mer info henvises til beskrivelsene for hver enkelt løype.

Powered by: Bloc